Stichting De Buitenhof

Taken

Het onderhoud van de vereniging is ondergebracht bij de Stichting De Buitenhof.

Commissieleden

Naam Functie E-mail
Arie Boonstoppel Voorzitter [email protected]
Hans Ferber Penningmeester  
Roel Booden Secretaris  
Richard Verbeek    
Jan Middendorp