Lidmaatschap

Wil je meer weten over ons lidmaatschap of over onze tennisvereniging? Neem dan contact op met:
Saskia van der Spek, ledenadministratie en secretaris, e-mailadres [email protected]

Contributiebedragen per jaar (van april t/m maart)

Senior jaarlidmaatschap (met ingang van het jaar waarin je 18 wordt)
Actieprijs voor nieuwe leden

€ 195
€ 140

Senior zomerlidmaatschap (01-04 t/m 31-10) € 165
Senior winterlidmaatschap (01-11 t/m 31-03) €   85
Junior Alles-in-1 pakket (tot en met het jaar waarin je 17 wordt)
Voor meer info, zie Junior Alles-in-1 pakket
€ 225
Uitwonend student lid (kopie collegekaart bijvoegen) € 103
Stil lid (niet spelend) €  26

 

Dit zijn jaarbedragen. Je kunt je direct opgeven met het digitale inschrijfformulier.

Vrienden van Be Fair

Een fiscaal aantrekkelijke vorm van lidmaatschap waarmee u met een bedrag van € 305,- Be Fair sponsort en u  “Vriend van de Tennisvereniging Be Fair” wordt.

Deze vorm van lidmaatschap houdt in een gratis lidmaatschap van de tennisvereniging Be Fair (inclusief KNLTB lidmaatschap), voor het zomer- en winterseizoen, voor een door u aan te geven persoon.

Daarnaast wordt u als "Vriend van Be Fair" vermeld op een apart naambord op het "Vrienden van Be Fair" tableau in het clubgebouw van onze tennisvereniging en vermelding (in clusters) op de website van onze vereniging.

De nota voor het lidmaatschap wordt naar het betreffende bedrijf gestuurd en de KNLTB pas wordt op naam van het lid gesteld.

Gezinskorting en administratiekosten

  • ieder volgend gezinslid op hetzelfde adres € 10,-
  • administratiekosten bij te late betaling € 25,-

Voorwaarden Lidmaatschap

Op het lidmaatschap zijn de voorwaarden van toepassing, zoals vermeld in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement.
Deze kun je terugvinden onder de tab 'Vereniging', 'Reglementen'.

Geef wijzigingen door!

Houd de ledenadministratie op de hoogte. Aangezien het ledenbestand voor steeds meer zaken wordt gebruikt, o.a. facturatie van contributie, is het van groot belang dat het ‘actueel’ is. Wil je bij een adreswijziging, wijziging telefoonnummer of wijziging e-mailadres dit graag zo snel mogelijk doorsturen aan: [email protected]

Stillidmaatschap

Als je in aanmerking wilt komen voor het stillidmaatschap moet je dit elk jaar opnieuw vóór 1 december aanvragen bij de ledenadministratie.

Uitwonend student

Je bent een uitwonend student als je buiten Waddinxveen studeert en niet bij je ouders in Waddinxveen woont of in de directe omgeving van Waddinxveen. Als bewijs hiervoor moet je een kopie inleveren van je studentenpas voor het huidige studiejaar, met daarop vermeld het huidige woonadres.

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

De schriftelijke opzegging of de wijziging van het lidmaatschap voor het seizoen dient vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Graag per e-mail naar: [email protected]

KNLTB ledenpas blijft geldig in 2022

In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die meerdere jaren geldig is. Deze ledenpas blijft ook in 2022 gewoon geldig. Dit betekent dat je jouw huidige ledenpas kan blijven gebruiken en dat je geen nieuwe pas ontvangt in het voorjaar.