Lidmaatschap

Wil je meer weten over ons lidmaatschap of over onze tennis- en padelvereniging? Neem dan contact op met:
Saskia van der Spek, ledenadministratie en secretaris, e-mailadres [email protected]

Contributiebedragen per jaar (van april t/m maart)
Wanneer je lid wordt gedurende het seizoen, wordt de contributie naar rato berekend.

Senior jaarlidmaatschap (met ingang van het jaar waarin je 18 wordt)
lidmaatschap vanaf moment van inschrijving naar rato

€ 200

Junior Alles-in-1 pakket (tot en met het jaar waarin je 17 wordt)
Voor meer info, zie Junior Alles-in-1 pakket
€ 225
Uitwonend student lid (kopie collegekaart bijvoegen) € 103
Stil lid (niet spelend) €  26


Wil je alleen winterlid zijn van november tot april, omdat je bijvoorbeeld lid bent bij een andere club zonder all-weather banen?  Neem dan even contact op via [email protected]. De contributie hiervan bedraagt € 85.

Dit zijn jaarbedragen. Je kunt je direct opgeven met het digitale inschrijfformulier.

Vrienden van Be Fair

Een fiscaal aantrekkelijke vorm van lidmaatschap waarmee u met een bedrag van € 310,- Be Fair sponsort en u  “Vriend van de Tennis- en padelvereniging Be Fair” wordt.

Deze vorm van lidmaatschap houdt in een gratis lidmaatschap van de tennis- en padelvereniging Be Fair (inclusief KNLTB lidmaatschap), voor het zomer- en winterseizoen, voor een door u aan te geven persoon.

Daarnaast wordt u als "Vriend van Be Fair" vermeld op een apart naambord op het "Vrienden van Be Fair" tableau in het clubgebouw van onze tennis- en padelvereniging en vermelding (in clusters) op de website van onze vereniging.

De nota voor het lidmaatschap wordt naar het betreffende bedrijf gestuurd en de (digitale) KNLTB pas wordt op naam van het lid gesteld.

Gezinskorting en administratiekosten

  • ieder volgend gezinslid op hetzelfde adres € 10,-
  • administratiekosten bij te late betaling € 25,-

Voorwaarden Lidmaatschap

Op het lidmaatschap zijn de voorwaarden van toepassing, zoals vermeld in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement.
Deze kun je terugvinden onder de tab 'Vereniging', 'Reglementen'.

Geef wijzigingen door!

Houd de ledenadministratie op de hoogte. Aangezien het ledenbestand voor steeds meer zaken wordt gebruikt, o.a. facturatie van contributie, is het van groot belang dat het ‘actueel’ is. Wil je bij een adreswijziging, wijziging telefoonnummer of wijziging e-mailadres dit graag zo snel mogelijk doorsturen aan: [email protected]

Stillidmaatschap

Als je in aanmerking wilt komen voor het stillidmaatschap moet je dit elk jaar opnieuw vóór 1 januari aanvragen bij de ledenadministratie.

Uitwonend student

Je bent een uitwonend student als je buiten Waddinxveen studeert en niet bij je ouders in Waddinxveen woont of in de directe omgeving van Waddinxveen. Als bewijs hiervoor moet je een kopie inleveren van je studentenpas voor het huidige studiejaar, met daarop vermeld het huidige woonadres.

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

De schriftelijke opzegging of de wijziging van het lidmaatschap voor het seizoen dient vóór 1 januari bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Graag per e-mail naar: [email protected]