Reglementen

Een vereniging kan niet zonder regels en reglementen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse reglementen en onderaan de pagina kunt u de diverse reglementen downloaden.

Privacy verklaring De privacyverklaring i.v.m. de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Statuten In de statuten staan 'vaste' regels en richtlijnen die meestal voor vele jaren gelden voor de vereniging. Wijzigen kunnen alleen via een notaris worden vastgelegd.
Huishoudelijk reglement
(alleen zichtbaar voor leden)
Dit is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten. Het bevat een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Dit zijn dus meestal afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk door een bestuursbesluit.
Regels afhangsysteem Hier vindt u praktische informatie over baanbeslag, afhangbord, speelduurwedstrijdpas en speelrecht.
Introduc√© regels Hier vindt u de regels die gelden als u een niet-lid wil introduceren op ons park. 
Huis- en Gedragsregels in het clubgebouw  In dit reglement zijn regels opgenomen over het rookbeleid, alcoholbeleid en honden.
Gedragsregels Tennis is in de eerste plaats een technische sport. Voor velen, zo niet allen, betekent dit dat concentratie tijdens het spel van groot belang is. De allerbelangrijkste regel is dan ook: "houd rekening met anderen".

Privacyverklaring-AVG-Tennisvereniging-BeFair-Waddinxveen.pdf Statuten 2015.pdf Gedragscode Be Fair.pdf