Introducees

Een lid heeft mag een niet-lid uitnodigen als introducé, met een maximum van 5 keer per persoon per seizoen.

Tegen betaling van € 5,00 per dag, mag het lid samen met zijn introducé gebruik maken van de faciliteiten van het park op dezelfde wijze als het lid er gebruik van kan maken.

Het lid betaalt de dagvergoeding aan de barmedewerker. De barmedewerker stelt een afhangpasje beschikbaar. Direct na afloop levert het lid het afhangpasje weer in bij de barmedewerker.