Nieuwe bestrating tennispark

19 mei 2021


Eind mei starten voorbereidende werkzaamheden voor het herbestraten van grote delen van ons park. De tribunes en ander tuinmeubilair gaan aan de kant, de paden worden schoongeveegd/geblazen en onkruid verwijderd. Zo staat alles klaar voor aannemer Baars die op maandag 31 mei begint aan een (ongeveer) 3 weken durende klus om de paden opnieuw te bestraten.
De aannemer start met het borstelen, verwijderen van de tegels en opnieuw bestraten bij de banen 1, 2 en 3 en werkt van daaruit door richting andere banen en entree. Materialen worden opgeslagen op het evenemententerrein en op het terrein van de club zelf (bij de fietsrekken).
Mogelijk is een aantal banen tijdens de werkzaamheden even niet bereikbaar. De aannemer probeert de overlast zeker te beperken, en we proberen zoveel mogelijk banen open te houden. Echter weersomstandigheden en onverhoopte tegenvallers kunnen voor vertraging zorgen waardoor een baan misschien iets langer niet toegankelijk kan zijn.
Met het herbestraten sluiten we voor nu de laatste grote activiteit aan het park af. Eerder zijn het hekwerk en tuinhuisje vervangen, is achter en langs het clubhuis herbestraat en is nieuwe beplanting aangebracht bij het clubhuis en terras. Ook de gemeente heeft (opnieuw) geïnvesteerd in het groen langs het park, nadat dit door wateroverlast was afgestorven.
Nog een paar weken te gaan en dan staat ons park er eind juni als nieuw bij!

Nieuwscategorieën