Besluiten Extra ALV van 27 mei jl.

Jaarrekening 2018 en begroting 2019

Als gevolg van het ontbreken van de financiële cijfers op de ALV van 19 februari jl. heeft Hans Ferber de financiële cijfers in orde gemaakt en heeft hij de jaarrekening en begroting gepresenteerd. De leden hebben, na een uitvoerige discussie, het vorige bestuur décharge verleend.

Nieuwe penningmeester

De ALV heeft Anita Nijland voorgedragen als nieuwe penningmeester, onder luid applaus werd haar benoeming goed gekeurd.

Onderzoek naar bestuursmodel

In de vorige ALV, is door de leden afgesproken dat een aparte commissie zich het komende jaar gaat oriënteren op de toekomst van onze vereniging. Deze zal met een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering in februari 2020 komen. Een afvaardiging vanuit deze commissie, te weten Roel Booden en Hans Ferber, zal de overgebleven bestuursleden ondersteunen bij het dagelijks besturen van de vereniging zonder een persoon op een bestuursfunctie te benoemen. Er is onderzocht bij de notaris of dit model in overeenstemming is met de statuten. Door de benoeming van de nieuwe penningmeester is er nu een volwaardig bestuur. Er ontbreekt nog een voorzitter volgens de statuten. Daar er nog geen nieuwe voorzitter gevonden is, heeft de ALV besloten om het bestuur aangevuld met de afvaardiging van de commissie voorlopig voort te zetten.

Verplichte (bar)diensten

Een aparte commissie heeft in kaart gebracht wat er nodig is voor de invoering van een verplichte (bar)dienst. Zij hebben hun bevindingen in de ALV van 27 mei jl. gepresenteerd. Het bestuur heeft daarop besloten om alles in het werk te stellen om de verplichte bardienst met ingang van het winterseizoen 2019 in voeren.

De leden hebben dit besluit geaccordeerd.

Het bestuur neemt binnenkort besluiten over de voorwaarden van dienstenplicht (dus ook tuindiensten, keukendiensten en andere vrijwilligers taken binnen de vereniging gaan hieronder vallen). Via de nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden worden van de invoering van dit systeem.

Gearchiveerde berichten tot en met ...

Welkom op de site!

Bekijk de laatste foto's.

Wil je een stukje aanleveren voor de website? Stuur je tekst naar redactie@befairtennis.nl

Heb je een vraag over de website? Mail dan met onze webmasters: webmaster@befairtennis.nl.

Adresgegevens

Tennispark "De Buitenhof"
Postbus 192, Sniepweg 13  
2740 AD  Waddinxveen
tel.nr. 0182-617609
Routebeschrijving    

Twitter